Oriol Ciurana Zaragoza diu que ell està per sobre de la llei.