Només aconsegueix reunir-se a Waterloo amb els seus incondicionals